tlo przewijak przewijak kropka kropka kropka kropka
badania warunków
gruntowo-wodnych
opinie geotechniczne,
dokumentacje
geologiczno-inżynierskie
 
geofizyka
nieinwazyjne poszukiwanie
wody i złóż metodą sondowań
elektrooporowych
otwory
wiertnicze
poszukiwanie
i dokumentowanie
złóż kopalin
Hydrogeologia  •  Złoża  •  Podłoże budowlane  •  Kontakt